Kampania rakowa.Razem zbudujemy Plan Walki z Rakiem w Europie!

Kampania rakowa.Razem zbudujemy Plan Walki z Rakiem w Europie!
2020-12-07
Europosłowie PO-PSL należą do Grupy Europejskiej Partii Ludowej największej i najstarszej frakcji w Parlamencie Europejskim. Grupa EPL zrzesza 186 posłów ze wszystkich państw członkowskich UE. Wpisując się w tradycję chrześcijańskiej demokracji. Grupa EPL stawia dobro i ochronę obywateli, a jednym z najważniejszych priorytetów frakcji jest walka z rakiem. Choroby nowotworowe są drugą, po chorobach serca przyczyną zgonów i zachorowalności w Europie. Każdego roku na raka umiera 1,9 miliona osób, a u kolejnych 3,7 milionów stwierdza się chorobę . Gdyby aktualna wiedza na temat czynników ryzyka była lepiej przetłumaczona na strategie zapobiegawcze, szacunkowo, zachorowalność na choroby nowotworowe można by zredukować o 40%. Właśnie dlatego potrzebujemy wspólnej europejskiej strategii prewencyjnej , opartej na inicjatywach już wcześniej prowadzonych przez UE. Chociaż polityka zdrowotna pozostaje przede wszystkim w rękach państw członkowskich, wspólne europejskie działania mogą odnieść niesamowity skutek. Aby osiągnąć rozwój nowoczesnych technologii i osiągnąć przełom w leczeniu raka, konieczne jest połączenie wszystkich europejskich zdolności badawczych i zasobów finansowych. Tylko to sprawi, że wiedza przełoży się na działanie. Chcemy, aby Europa została liderem w leczeniu chorób nowotworowych, nasze szpitale dysponowały najbardziej zaawansowaną infrastrukturą medyczną, a laboratoria sprzętem i technologią pozwalającą na kolejne przełomy w badaniach pozwalających na walkę z rakiem. Z inicjatywy polskiej delegacji w Grupie EPL, w Parlamencie Europejskim powołano specjalną Komisję do walki z rakiem. Jej działanie przyczyni się do szybkiego opracowania wytycznych w obszarze dostępność do metod wczesnej diagnostyki, profilaktyki, oraz dostępności do opieki paliatywnej i terminalnej leczenia. Razem zbudujemy Plan Walki z Rakiem w Europie!

Zobacz również